Historia
Galeria
Kontakt
Mapa
Strona główna
Ogłoszenia
II ZJAZD BYŁYCH MIESZKAŃCÓW I ICH POTOMKÓW WE WSIACH TRZCIANIEC I GRĄZIOWA

W dniach od 7 do 10 września 2018 r., byli mieszkańcy wsi Trzcianiec oraz Grąziowa i ich potomkowie, zjechali się do rodzinnych wsi. W tym czasie odwiedzali miejsca, gdzie kiedyś stały domy ich bliskich, porządkowali cmentarze w obu wsiach, restaurowali nagrobki i stawiali nowe krzyże upamiętniające pochowanych tu członków swoich rodzin, przygotowywali się do oddania hołdu przodkom, którzy spoczywają w tej ziemi. Wieczorem słuchali wspomnień żyjący, byłych mieszkańców tych wsi, którzy również przyjechali jako uczestnicy zjazdu. W sobotnie popołudnie na cmentarzach, odprawione zostało nabożeństwo żałobne (Panachyda) w intencji zmarłych tam spoczywających. Panachydę w Trzciańcu o godz. 15:00 a w Grąziowej o godz. 16:00 odprawił ks. dr Mikołaj Kostecki - Proboszcz Parafii Greckokatolickiej p.w. św. Dymitra z Sanoka. Nabożeństwo zostało poprzedzone odczytaniem listy zmarłych, którzy zostali pochowani na cmentarzu w Trzciańcu, a groby ich nie zachowały się do dziś. Wykaz ten odczytał pan Jan Babicki, były mieszkaniec wsi Trzcianiec. Z roku na rok na cmentarzach zarówno w Trzciańcu, jak i w Grązowej przybywa krzyży, upamiętniających pochowanych tu zmarłych. Krzyże przywożą rodziny zmarłych spoczywających w tej ziemi. Stare groby nie przetrwały do dziś, podobnie jak i cerkwie, które były w tych wsiach... więcej strona2 strona3 strona4 strona5

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016