Historia
Galeria
Kontakt

W końcu lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych na tym terenie funkcjonowała Nadwiślańska Jednostka MSW. Dzisiaj obecnie znajduje się tu Ośrodek Szkolenia Górskiego. Na terenie ośrodka znajduje się stary cmentarz Grekokatolicki, który stanowi jedyną pozostałość po parafii grekokatolickiej. Dziś wieś wyludniła się i fascynuje wspaniałymi krajobrazami i starym cmentarzem na którym znajdują się pomnik rodziny Gniewoszów.

Ważniejsze epizody z przeszłości:
26.VI.1941 r. - nieopodal wsi toczyły się walki słowacko-sowieckie.
1494 r. – pierwsza historyczna wzmianka o istniejącej wsi.
XVI w. – Trzcianiec wraz z Rostoką należał do rodu Szreniawitów Wzdowskich, potem do Ostaszewskich.
XVII w . – źródła wymieniają zameczek obronny–fortalitium.
1822 r. – zbudowano tutaj drewnianą greckokatolicką cerkiew p.w. Narodzenia NMP, a wieś była siedzibą parafii, lecz dziś świątyni tej nie ma.
XIX w. - we wsi istniały: młyn, tartak, gorzelnia, cegielnia. Pod koniec stulecia przeszła w posiadanie Stanisława Gniewosza.
1947 r. – po wysiedleniach 1947 r. dawne zabudowania nie zachowały się.
1959 r. – osiedliła się tutaj grupa osadników greckich, która przejęła PGR i utworzyła spółdzielnie produkcyjną. W latach 70 – tych przejęło ją Wojskowe Gospodarstwo Rolne, które pracowało – wraz z jednostką wojskową – dla potrzeb rządowego ośrodka wczasowego w pobliskim Arłamowie.

Źródło:
Archiwum prywatne Jana Babickiego
Opracowanie: Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „KARPATY”

Mapa
Strona główna
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016